Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát quy trình phòng một số bệnh trên đường hô hấp phổ biến trên heo cai sữa ở tỉnh Tiền Giang
 
ThS Thái Quốc Hiếu
 
01/09/2012
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Thú y Tiền Giang
 
 
 
 

+ Mục Tiêu: - Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma hyopneumoniae – MH (suyển), Actinobacillus pleuropneumoniae – APP (viêm phổi vàng), Haemophilus parasuis – hô hấp – PRRS và hội chứng còi cọc sau cai sữa – PMWS. - Xây dựng mô hình điểm và đề xuất quy trình phòng các bệnh trên. - Góp phần nâng cáo hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi sau khi đưa quy trình phòng các bệnh trên vào thực tiễn sản xuất. + Nội dung: - Xét nghiệm các bộ mẫu của heo cai sữa từ hộ chăn nuôi được chọn nhẫu nhiên bằng chương trình survey toolbox đề xác định tỷ lệ nhiễm một số bệnh đường hô hấp phổ biến trên heo cai sữa. - Xây dựng 9 mô hình điểm về quy trình phòng một số bệnh đường hô hấp phổ biến trên heo cai sữa. - Tổ chức tham quan các mô hình điểm. Qua đó, thảo luận và chuyển giao quy trình hiệu quả, khả thi nhất cho người chăn nuôi để áp dụng trong thực tiễn sản xuất.
Hiệu quả: - Hiệu quả khoa học: kết quả đề tài sử dụng phục vụ luận văn thạc sĩ cho cán bộ kỹ thuật của chi cục Thú y. - Hiệu quả kỹ thuật: đề tài ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. - Hiệu quả ứng dụng: ứng dụng của đề tài mang tính phổ biến, khả thi nên kết quả của đề tài có khả năng nhân rộng đại trà cho người chăn nuôi.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến