Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án:"Ứng dụng công nghệ sản xuất bóng đèn compact bán tự động"
 
Lê Văn Dưỡng
 
31/12/2010
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Tiền Giang
 
 
 
 

Điều tra đánh giá nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn, đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm hiểu về công nghệ sản xuất hạt nhựa từ nhựa phế thải; lựa chọn công nghệ; chuyển giao công nghệ , hoàn thiện quy trình sản xuất.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 273 khách Trực tuyến