Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tên đề tài/dự án SXTN: Nghiên cứu cải tiến cửa van clape trục dưới (kiểu cửa sập) tự động điều tiết nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long
 
ThS. Doãn Văn Huế
 
12/2009
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam
 
 
 
 

Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

- Nghiên cứu cải tiến kết cấu cửa van clape trục dưới có khả năng tự động đóng mở điều tiết nước ở ĐBSCL, góp phần giảm kinh phí đầu tư xây dựng và thuận tiện quản lý vận hành.

Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế 01 đến 03 dạng kết cấu cửa van clape trục dưới (B=15-30m) có khả năng tự động đóng mở điều tiết nước làm cơ sở cho việc ứng dụng thiết kế cho công trình thủy lợi ở ĐBSCL.

- Xây dựng được quy trình tính toán thiết kế, chế tạo, thi công và quản lý vận hành cửa van clape trục dưới cải tiến có khả năng tự động đóng mở điều tiết nước.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

Cách tiếp cận:

- Tiếp cận với các thành tựu KHCN trên thế giới về lĩnh vực cửa van trong công trình thủy lợi, tổng hợp bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu.

- Tiếp cận thực trạng và yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp -thuỷ sản, mối tương quan trong tổng thể phát triển chung về nông nghiệp, thuỷ lợi và các ngành kinh tế khác ở ĐBSCL.

- Tiếp cận với các thành tựu KHCN, các tiến bộ kỹ thuật trên thế giới về công nghệ, kỹ thuật để ứng dụng các vật liệu, kết cấu trong thiết kế, chế tạo cửa van công trình thủy lợi.

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp kế thừa: Sử dụng có chọn lọc các sản phẩm KHCN hiện có trên thế giới và trong nước liên quan đến đề tài;

- Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế: thu thập điều tra các tài liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, những tổng kết về quá trình thiết kế, chế tạo, thi công lắp đặt và sử dụng các cửa van công trình thủy lợi ở ĐBSCL và khảo sát chọn địa điểm thiết kế công trình thử nghiệm;

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: xây dựng các sơ đồ tính toán hợp lý, nguyên lý làm việc để cải tiến kết cấu cửa van clape trục dưới có khả năng tự động điều tiết nước.

- Phương pháp thực nghiệm: Làm mô hình cửa van clape.

Nội dung:

- Tổng quan các loại cửa van cống trong xây dựng thuỷ lợi ở ĐBSCL.

- Nghiên cứu nguyên lý cấu tạo kết cấu cửa van clape cải tiến.

- Nghiên cứu quy trình công nghệ thiết kế cửa van clape cải tiến tự động đóng mở.

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công lắp đặt cửa van clape cải tiến.

- Nghiên cứu quy trình quản lý vận hành cửa van clape cải tiến.

- Thiết kế thử nghiệm cửa van cải tiến B=15
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến