Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu sản xuất thử phân bón hấp thu qua lá cho cây trồng
 
PTS. Cao Hồng Phong
 
1997
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 
UBND Tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Phân bón qua lá làm tăng năng suất cây trồng, kích thích ra hoa, kích thích đậu trái là loại dung dịch được nghiên cứu phối chế từ nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, đáp ứng nhu cầu sinh lý trong từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Nghiên cứu phối chế hoàn chỉnh công thức bằng hai phương pháp: phương pháp luận và phương pháp tính toán, phối chế. Từ những thành tựu nghiên cứu kiến nghị hội đồng khoa học cho phép sản xuất thử và tiếp cận thị trường với qui mô lớn hơn. Đầu tư kinh phí để hợp tác khảo nghiệm theo qui trình hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trang bị phương tiện, thiết bị để có điều kiện mở rộng qui mô sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường ngày càng cao.
 
20130614165017_VLG-KQ1997-0001.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến