Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
So sánh năng suất và tính thích nghi của các giống lúa ngắn ngày, năng suất có triển vọng xuất khẩu ở các vùng sinh thái trong tỉnh Vĩnh Long vụ Đông Xuân 1996 - 1997
 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long
 
4/1997
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long
 
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
 
 

Làm thí nghiệm trên các giống củ nhiễm rầy như: IR 50404, OM 269, OM 850…Tất cả thí nghiệm được thực hiện ở vụ Đông Xuân 96-97 trên nền đất 3 vụ lúa/năm. Ruộng thí nghiệm chọn trên chân đất tương đối bằng phẳng, gần nguồn nước chính, thích hợp cho việc bố trí thí nghiệm. Ruộng thí nghiệm được trừ cỏ bằng thuốc Sofit 1 lít/ha. Tất cả các giống trên có thể thay thế dần các giống củ hiện đang thoái hóa. Điều này cũng phù hợp với một số nhận xét của bà con nông dân qua cuộc hội thảo giống lúa. Hàng năm nên đưa ra khảo nghiệm thêm một số vùng sinh thái trong Tỉnh để giúp bà con nông dân nhan chóng tiếp cận với khoa học để góp phần tăng năng suất lúa cho Tỉnh Vĩnh Long.
 
20130614170119_VLG-KQ1997-0002.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến