Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát hiện trạng ô nhiễm, nguồn ô nhiễm, xây dựng các phương án đầu tư, bảo vệ cảnh quan và môi trường nước tại thị xã Vĩnh Long. (Giai đoạn 1)
 
PTS. Phùng Chí Sỹ
 
03/1997
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Trung tâm kỹ thuật nhiệt đới
 
Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường
 
 
 

Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thị xã Vĩnh Long. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Hiện trạng môi trường nước khu vực thị xã Vĩnh Long.
 
20130614173045_VLG-KQ1997-0006.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến