Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát tính thích nghi tiềm năng năng suất, phẩm chất, khả năng kháng sâu bệnh trên một số giống lúa cao sản ngắn ngày có triển vọng tại tỉnh Vĩnh Long
 
PGS.PTS. Cao Hồng Phong
 
07/1997
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long
 
Sở Giáo dục và Đào tại tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Thí nghiệm gồm 22 giống được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 66 lô, lô có kích thước 2x6m. Lúa được sạ với mật độ 200kg/ha, phân được bón theo công thức 92-40-30kgNPK/ha. Kết quả thí nghiệm cho thấy ngoài 2 giống đối chứng đã được phổ biến trong sản xuất như MTL 99 và MTL 119 vẫn còn giữ được những đặc tính vượt trội về năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, đã phát hiện và tuyển chọn thêm được 5 giống lúa mới là MTL 146, MTL 152, TNĐB 128, OM1490 và OM1570. Đây là 5 giống có hình dạng đẹp, năng suất cao, phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tương đối kháng sâu bệnh và thích nghi có thể đưa vào sản xuất đại trà tại tỉnh Vĩnh Long.
 
20130614213126_VLG-KQ1997-0009.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến