Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Điều tra hiện trạng và xây dựng phương hướng phát triển cho vùng trồng rau - màu huyện Bình Minh
 
UBND huyện Bình Minh
 
12/1997
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
UBND huyện Bình Minh
 
Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường
 
 
 

Địa điểm và thời gian điều tra. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận: về cơ cấu mùa vụ, chế độ luân canh, kỹ thuật canh tác sau đó định hướng phát triển cây rau - màu ở Bình Minh. Định hướng phát triển Bình Minh thành vùng tham canh rau màu đạt năng suất, sản lượng cao, chất lượng ngày càng tốt và bảo vệ được môi trường.
 
20130614213951_VLG-KQ1997-0010.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến