Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thí điểm ứng dụng chế phẩm EM để xử lý mùi hôi trong chăn nuôi gia súc, mùi hôi hầm cầu, mùi hôi bãi chứa rác thị xã Vĩnh Long
 
Nguyễn Việt Thắng, GĐ. Cty. Công trình công cộng Tỉnh Vĩnh Long
 
12/1998
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Long.
 
Ủy Ban Nhân Dân Thị xã Vĩnh Long
 
 
Khá
 

Vi sinh vật hữu hiệu EM có khả năng làm giảm mạnh mùi hôi bãi rác, mùi hôi chuồng trại chăn nuôi và hầm cầu. Đặc biệt khí gây mùi hôi H2S không phát hiện được sau khi phun liên tục trong hai tuần. Sử dụng EM để làm giảm mùi hôi đối với các tác nhân gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc hữu cơ là một biện pháp thích hợp vì dễ dàng, hiệu quả và rẻ tiền. Các kiến nghị: tiếp tục sử dụng EM để xử lý ô nhiễm, đề nghị quy trình xử lý mùi hôi tại bãi chứa rác TXVL, đề nghị giải pháp xử lý rác triệt để như xử lý trong nhà có máy che, tiếp nhận công nghệ sản xuất EM thứ cấp tại địa phương
 
20130614214934_VLG-KQ1998-0019.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 5 khách Trực tuyến