Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu tỉnh Vĩnh Long
 
Thạc sĩ Đặng Huỳnh Mai
 
12/1998
 
Giáo dục
 
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long .
 
 
 
Xuất sắc
 

Đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận về việc đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp đã thu thập được dữ liệu và phân tích được thực trạng giáo dục Tiểu học và Trung học ở các vùng sâu. Sản phẩm của đề tài góp phần một cách tích cực để tác động đến công tác nâng cao chất lượng một cách thực sự. Góp phần thiết thực cho công tác quản lý giáo dục ở một tỉnh nông nghiệp thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long.
 
20130614214408_VLG-KQ1998-0014.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến