Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khôi phục và phát triển giống xoài thơm Vĩnh Hoà - Tân Châu - An Giang
 
Gs.Ts. Nguyễn Bảo Vệ
 
10/2013
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường ĐH Cần Thơ
 
 
 
Khá
 

Qua 5 năm triển khai, chủ nhiệm đề tài và cộng sự đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nội dung, cũng như sản phẩm phải đạt theo đề cương phê duyệt. Kết quả nổi bậc nhất là đã điều tra, khảo sát, bình tuyển, đăng ký và được cấp giấy công nhận 03 cây xoài đầu dòng có phẩm chất trái và năng suất cao, ổn định. Các kết quả cụ thể, gồm:

- Tổ chức hội thi trái ngon tại vùng trồng xoài thơm xã Vĩnh Hòa; qua đó đã chọn được 8 cây xoài đưa vào danh sách tuyển chọn cây đầu dòng.

- Điều tra, khảo sát, bình tuyển và đăng ký công nhận 03 cây xoài đầu dòng với cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng vườn ươm diện tích 120 m2, khung sắt, trang bị hệ thống tưới phun và mái che bằng lưới nylon chống chịu tia UV tại ấp Vĩnh An xã Vĩnh Hòa.

- Sản xuất 1.000 cây xoài giống bằng phương pháp nhân giống vô tính (ghép mắt) và tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình.

- Xây dựng và chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác thông qua việc thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, điều tra hiện trạng kỹ thuật, biên hội kỹ thuật canh tác xoài ở ĐBSCL, xây dựng mô hình thực địa và tổ chức hội thảo.

- Thí nghiệm về gốc ghép được bố trí có 4 nghiệm thức là 4 loại gốc ghép (xoài Thanh Ca, xoài Bưởi, xoài Châu Nghệ và xoài thơm Vĩnh Hòa); qua đó đã xác định được gốc ghép xoài thơm Vĩnh Hòa có nhiều ưu thế so với các giống còn lại.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến