Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng công nghệ WEBGIS và ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống và cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa ở tỉnh An Giang
 
PGS.TS Võ Quang Minh
 
9/2013.
 
Công nghệ thông tin
 
Trường ĐH Cần Thơ
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu đề tài:

+ Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ lúa bằng phương pháp viễn thám.

+ Đề xuất các giải pháp cảnh báo dịch hại lúa kịp thời, ứng phó nhanh chóng giúp người dân phòng trừ hiệu quả bằng phương pháp WEBGIS.

- Nhóm nghiên cứu thực hiện các phương pháp sau: Phương pháp kế thừa tài liệu, thu thập thông tin; phương pháp ảnh viễn thám; phương pháp điều tra khảo sát thực địa, định vị GPS; phương pháp tập huấn cộng tác viên thu thập thông tin định kỳ; phương pháp điều tra, thu thập thông tin định kỳ theo phiếu mẫu; phương pháp GIS; phương pháp WEBGIS; phương pháp chuyên gia...

- Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung vào 03 nội dung chính đó là:(1) Theo dõi tiến độ xuống giống lúa bằng phương pháp viễn thám; (2) Thu thập dữ liệu cơ sở bằng phương pháp điều tra nông dân; (3) Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý CSDL bằng phương pháp WEBGIS.

- Kết quả nghiên cứu: Ứng dụng ảnh viễn thám theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ lúa: (1) Thành lập bản đồ hiện trạng cơ cấu mùa vụ lúa tỉnh An Giang, có 8 cơ cấu canh tác lúa khác nhau; (2) Thành lập 04 bản đồ tiến độ xuống giống lúa tỉnh An Giang tương ứng với 4 vụ lúa Thu - Đông 2011, Đông - Xuân 2011-2012, Hè- Thu 2012, Thu - Đông 2012; (3) Thành lập được chuỗi 69 bản đồ trà lúa tỉnh An Giang theo chu kỳ 8 ngày/ lần; (4) Đã xây dựng được chuỗi 69 bản đồ cảnh báo dịch hại theo chu kỳ 8 ngày/ lần thời gian từ 05/8/2011 đến 06/3/2013; (5) Kết quả đánh giá độ chính xác của kết quả giai đoạn dựa trên dữ liệu khảo sát thực địa; ( 6) Kết quả tính toán tương quan giữa kết quả giải đoán với số liệu báo cáo định kỳ của địa phương...
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến