Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Áp dụng hệ thống quản lý vùng nuôi theo chương trình Global GAP cho trại ương cá tra giống
 
ThS. Nguyễn Quốc Đạt
 
08/2013.
 
Thủy sản
 
Trường Đại học Cần
 
 
 
 

Sau thời gian triển khai, Ban chủ nhiệm dự án đã thực hiện các thí nghiệm thả cá tra giống vào 5 ao nuôi (kích cỡ và tiêu chuẩn cá giống theo tiêu chuẩn Global GAP), áp dụng quy trình nuôi cá giống theo Global GAP; trong đó đã phân đàn cho cá tra giống ở ao 1A, 1B; và đào tạo được 12 công nhân theo tiêu chuẩn Global GAP; xây dựng các công trình như nhà kho, văn phòng, nhà ăn-ở cho công nhân…theo tiêu chuẩn.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 25 khách Trực tuyến