Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
So sánh con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Red Angus, Lai Sind trên đàn bò nền địa phương và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Tri
 
Nguyễn Quốc Trung.
 
6/2014.
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre
 
 
 
 

• Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tạo giống bò thịt phù hợp với điều kiện tự nhiên của Bến Tre. Hình thành và phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

• Kết quả thực hiện:

- Đề tài đã góp phần cho việc phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tại Ba Tri và nhân rộng ra toàn tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định và bền vững cho người chăn nuôi.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến