Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất và khả năng chịu tải của nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững
 
PGs.Ts. Nguyễn Hữu Chiếm
 
2016.
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
 

Mục Tiêu:


Làm rõ động thái dinh dưỡng – độ phì nhiêu của đất theo chế độ ngập lũ hàng năm và theo phương thức canh tác, ảnh hưởng của việc kiểm soát lũ (bao đê chống lũ triệt để với ngập lũ tự nhiên) lên sức sản xuất của đất; Đánh giá sức chịu tải của tài nguyên nước và khả năng phục hồi hệ sinh thái trong vùng đê bao kiểm soát lũ.


Nội dung:


Điều tra, thu thập số liệu, thông tin về hệ thống đê bao khép kín, sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của hệ thống đê bao khép kín đến môi trường và sức khỏe cộng đồng tại các điểm chọn nghiên cứu. Khảo sát và đánh giá tính chất lý, hóa và dinh dưỡng đất để làm rõ động thái dinh dưỡng - độ phì của đất theo chế độ ngập lũ hằng năm; làm rõ tác động của hệ thống đê bao kiểm soát lũ triệt để lên sức sản xuất của đất. Khảo sát và đánh giá sức chịu tải của tài nguyên nước trong vùng đê bao. Khảo sát và đánh giá khả năng phục hồi hệ sinh thái trong vùng đê bao khép kín. Ðề xuất mô hình tối ưu hóa sản xuất lúa gắn liền với cánh đồng mẫu và nông nghiệp sinh thái.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến