Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình hầm ủ cải tiến sử dụng Biogas chạy máy phát điện cho trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
 
Dương Hoàng Vân
 
02/11/2013
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.
 
 
 
 

Xây dựng một mô hình hầm ủ biogas cải tiến sử dụng gas chạy máy phát điện phục vụ nhu cầu sản xuất của một trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua sử dụng nguồn nhiên liệu được sinh ra từ hầm ủ biogas để chạy máy phát điện phục vụ cho các hoạt động của trang trại. Mô hình này đã trực tiếp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh từ chất thải, nước thải của Trang trại chăn nuôi heo, giảm thiểu mùi hôi không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh và sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Trồng các loại thực vật thủy sinh trong hệ thống các ao sinh học, kết hợp việc bổ sung chế phẩm vi sinh vật E.M đã làm tăng hiệu suất xử lý nước thải sau hầm ủ biogas, qua các quá trình xử lý nước thải các chỉ tiêu phân tích như BOD5, COD, SS, P tổng, N tổng và coliform tại điểm xả thải trước khi ra hệ thống kênh thủy lợi đã đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), đạt mục tiêu và nội dung dự án đặt ra. Mô hình sử dụng khoảng 50% lượng khí sinh học thu được từ hầm ủ biogas để chạy máy phát điện phục vụ cho hoạt động chăn nuôi đã thay thế 67% chi phí điện năng từ điện lưới quốc gia, doanh nghiệp tiết kiệm được 10.291.200 đồng/tháng.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến