Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp phát huy năng lực nội sinh đảm bảo cho kinh tế Trà Vinh phát triển bền vững trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
 
TS. Vũ Quang Hà
 
9/2013
 
Kinh tế
 
Viện Nghiên cứu kinh tế
 
 
 
Khá
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến