Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống sò huyết nhân tạo tại Bến Tre
 
ThS Phùng Bảy
 
4/2017
 
Thủy sản
 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.
 
 
 
 

Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình sản xuất giống nhân tạo sò huyết, góp phần đảm bảo phát triển nghề nuôi sò huyết bền vững tại Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Quy trình sản xuất giống nhân tạo sò huyết với tỷ lệ sống từ ấu trùng chữ D đến điểm mắt và từ khi hạ đáy đến khi con giống cấp 1 (1-3mm) lần lượt là 30% và 20%.
+ Số lượng sò cám là 5 triệu (0,5-1mm) và số lượng sò giống cấp 1 là 1 triệu con.
+ 01 bài báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 01 bài báo được đăng trên tạp chí KHCn của tỉnh Bến Tre.
+ Đào tạo đườc 02 cán bộ kỹ thuật của cơ quan phối hợp và tập huấn cho 50 hộ dân về kỹ thuật sản xuất giống sò huyết
• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
• Phương pháp nghiên cứu:
Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1: Xác định môt số đặc điểm sinh học sinh sản của sò huyết phân bố tại Bến Tre làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất giống.
- Nội dung 2: Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sò huyết.
- Nội dung 3: Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sò huyết.
- Nội dung 4: Tổ chức hội thảo và tập huấn kỹ thuật
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến