Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án SXTN “Nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) bằng thức ăn công nghiệp từ kích cỡ 15 – 20 con/kg lên cá thương phẩm tại tỉnh Cà Mau”
 
ThS Trần Hoàng Vũ
 
12/2015.
 
Thủy sản
 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Cà Mau
 
 
 
Đạt yêu cầu
 

nghiên cứu là ứng dụng mô hình nuôi cá Chình bông bằng thức ăn công nghiệp nhằm nâng cao năng suất, cải tiến kỹ thuật nuôi. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội.
Qua thực hiện dự án đạt một số kết quả như : Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, ao nuôi, nguyên vật liệu,…trong quá trình thực hiện; Số lượng, chủng loại các sản phẩm công nghệ đầy đủ, gồm: báo cáo tóm tắt, báo cáo thống kê, báo cáo chính, tài liệu về Quy trình kỹ thuật nuôi cá Chình bằng thức ăn công nghiệp và cá Chình thương phẩm; Có được 1 số kinh nghiệm thông qua thực tiễn. Tuy nhiên, , kết quả thu được thấp hơn so với mục tiêu đề ra như : Tỷ lệ sống trung bình: 39,2%; Sản lượng 1.179kg/ 4.636kg; (25%); Kích cỡ cá thu hoạch trên 2kg: 8,2%; Năng suất: 12.204/ 46.000 kg/ha; (26.5%).
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến