Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng sản xuất giống chuối già cui bằng phương pháp nuôi cấy mô
 
ThS. Đặng Nguyệt Minh
 
11/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.
 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
 
 
loại khá
 

Theo mục tiêu đã đề ra và kết quả thực hiện đã đạt được :
a/Tiếp nhận thành công quy trình chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống chuối già cui cấy mô gồm các bước :
- Pha chế môi trường nuôi cấy
- Xử lý mẫu và dưa mẫu vào môi trường nuôi cấy: số mẫu đưa vào đạt tỷ lệ 55%
- Nhân nhanh chồi chuo6i1 già cui : số chồi trug bình đạt 3,48 chồi
- Ra ngôi chuối già cui cấy mô từ phòng thí nghiệm
b/ Cây con ra rễ trong điều kiện ánh sáng tự nhiên khi chuyển ra vườn ươm có tỷ lệ sống là 92,8% cao hơn khi nuôi trong phòng lạnh là 64,4%
c/ Xây dựng mô hình trồng chuối cấy mô tại xã Hiếu Nhơn huyện Vũng Liêm với năng suất ban đầu đạt 17kg/buồng.

Qua lược khảo tài liệu và kết quả đề tài cho thấy tiềm năng phát triển của chuối cấy mô cho nhân dân trong tỉnh, qua đó hình thành vùng trồng chuối tập trung phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu
 
20180521023904_VLG.CS007.2017-0000144.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến