Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án:"Ứng dụng máy cấy lúa phục vụ sản xuất lúa giống tỉnh An Giang"
 
Lê Ngọc Linh
 
7/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Khuyến nông An Giang
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu chung của dự án là Ứng dụng máy cấy lúa phục vụ sản xuất lúa giống tỉnh An Giang được thực hiện nhằm giúp nông dân có cơ hội tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và giảm áp lực thiếu nhân công trong khâu gieo cấy lúa vào đầu vụ, phục vụ công tác tổ chức sản xuất giống và làm dịch vụ cấy lúa giống.
Kết quả thực hiện dự án, đã hỗ trợ 06 máy cấy lúa nhãn hiệu VP7D25 do công ty Yanmar sản xuất cho nông dân 05 huyện, thành phố: Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, Tri Tôn và Long Xuyên; Máy cấy hoạt động đạt công suất 0,35 ha/h (03 ha/ngày) với tổng diện tích 900 ha/6 máy/năm; Chi phí cấy máy giảm ít nhất 40% so với cấy lúa bằng tay (tính trên ha); Lượng giống cấy máy giảm ít nhất 25% so với cấy tay và sạ hàng; Ruộng cấy máy có tỷ lệ mạ sống đạt ít nhất 95% và năng suất lúa không thấp hơn so với năng suất trung bình của địa bàn cấp xã có máy hoạt động.
Về hiệu quả xã hội của việc thực hiện dự án đã giúp nông dân trong tỉnh tiếp cận với thiết bị công nghệ máy cấy lúa VP7D25- Yanmar, nắm rõ quy trình cấy trong khâu cấy lúa để sản phẩm lúa giống đạt chất lượng cao nhất. Từ đó, góp phần giúp người dân chủ động trong khâu gieo trồng, nâng cao chất lượng, giảm lượng giống, giải quyết tình trạng thiếu lao động thời vụ, giảm áp lực sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc BVTV. Đồng thời, việc ứng dụng máy móc thiết bị trong khâu gieo trồng còn góp phần thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình hiện đại hóa sản xuất, từ đó, nâng cao tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung, sản xuất hàng hóa lớn, hình thành các loại hình dịch vụ hiệu quả ở nông thôn.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến