Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thí điểm xây dựng bờ kè chống lở bờ sông Cái Tàu, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 
Pgs.Ts. Nguyễn Xuân Mãn
 
9/2017
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Trường Đại học Bình Dương
 
 
 
Trung bình
 

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu các nội dung: Khảo sát đặc điểm cơ-lý, tính chất của đất, cát vào bao sinh thái tạo độ vững chắc của bờ kè; khuyến nghị chọn loại đất, cát nào để dồn vào bao nhằm giảm giá thành và tăng độ bền vững của bờ kè; khảo sát chiều dài và số lượng cộc tràm tối thiểu để đảm bảo bờ kè không bị lún hoặc biến dạng dẫn đến sụp đổ bờ kè, từ đó sẽ có những tiêu chí kỹ thuật đóng cộc cho bờ kè để tiết kiệm nhưng bền vững……
- Đề tài đã thực hiện tương đối đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính so sánh với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm (dạng I, II) đăng ký tại mục 22 của Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tổng quát chưa đi sâu vào các nội dung cụ thể tại vị trí xây dựng bờ kè thí điểm của đề tài; mức độ, khối lượng sản phẩm đạt theo đề cương thuyết minh phê duyệt; kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao và có khả năng nhân rộng tại địa phương…
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 10 khách Trực tuyến