Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Xây dựng mô hình điểm truy cập thông tin khoa học và công nghệ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu”
 
KS Trịnh Vũ Cường
 
2017
 
Công nghệ thông tin
 
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
 
 
 
Khá
 

Dự án “Xây dựng mô hình điểm truy cập thông tin khoa học và công nghệ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu” được thực hiện tại huyện Phước Long nhằm phát triển toàn diện mạng lưới điểm truy cập thông tin KH&CN tại các thị trấn, xã trên địa bàn huyện Phước Long. Sau 24 tháng (01/2013 - 01/2015) thực hiện, kết quả đạt được như sau:
- Trang bị, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và hòa mạng tại 74 ấp trên địa bàn huyện Phước Long.
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ về ứng dụng tích hợp công nghệ thông tin, truyền thông thư viện điện tử phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 74 ấp trên địa bàn huyện Phước Long.
- Xây dựng cơ chế vận hành, tổ chức, quản lý mô hình điểm truy cập.
- Phổ biến kiến thức khoa học, thông tin tuyên truyền, chuyển giao KH&CN cho các hội nông dân, hội làm vườn, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và đoàn thanh niên tại huyện Phước Long.
Ban chủ nhiệm dự án đã chuyển giao 128.000 tài liệu toàn văn và hơn 900 phim KH&CN thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ… cho 74 ấp trên địa bàn huyện Phước Long, cung cấp thông tin hữu ích cho người dân (nông dân, giáo viên, học sinh, phụ nữ) để ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn đời sống sản xuất. Tại các điểm truy cập thông tin KH&CN, mỗi tháng có khoảng 20 - 40 người đến truy cập thông tin về kỹ thuật sản xuất (chiếm 70%), thị trường (chiếm 10%), thông tin liên quan đến đời sống (chiếm 20%). Bên cạnh đó, việc ứng dụng thông tin KH&CN vào thực tiễn đời sống sản xuất trên địa bàn huyện Phước Long góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban chủ nhiệm dự án chỉnh sửa lỗi chính tả; trong danh mục chữ viết tắt đề nghị sửa CNNT thành CNTT và bổ sung UBND (Ủy ban nhân dân); cơ sở dữ liệu toàn văn và phim KH&CN cần phân ra theo từng lĩnh vực; đánh giá khả năng duy trì của dự án; bổ sung phần kết luận; phần kiến nghị còn chung chung.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến