Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng và giải pháp khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ bằng nghề lồng bẫy tại tỉnh Bạc Liêu
 
ThS Hồng Văn Thưởng
 
3/2017
 
Thủy sản
 
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu
 
 
 
Khá
 

Đề tài được thực hiện với 03 nội dung:
- Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nghề lồng bẫy tại vùng biển ven bờ tỉnh Bạc Liêu.
- Đánh giá biến động quần đàn một số loài khai thác chính bởi nghề lồng bẫy vùng ven bờ tỉnh Bạc Liêu.
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho nghề khai thác hải sản bằng lồng bẫy tại vùng biển ven bờ tỉnh Bạc Liêu phát triển theo hướng bền vững.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng khai thác quá mức của nghề lồng bẫy với cường lực khai thác đã vượt mức tối ưu là 1,3 lần. Do đó, cần thực hiện ngay các giải pháp đã đề xuất để bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ không bị tác động xấu bởi nghề lồng bẫy.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến