Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng và giải pháp phát triển nghề khai thác mực bằng câu vàng tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
 
Ks. Tăng Thiện Tính
 
6/2017
 
Thủy sản
 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hiển
 
 
 
Trung bình
 

Với mục tiêu nắm lại hiện trạng nghề câu mực vàng tại huyện Ngọc Hiển, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến và chuyển giao kỹ thuật câu mực vàng tầng đáy phù hợp với vùng biển tỉnh Cà Mau để từng bước nâng cao sản lượng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Kết quả, Báo cáo được trình bày thành 04 chương, hợp lý, rõ ràng, có phân tích và một số hình ảnh minh họa kèm theo; Số lượng, khối lượng các sản phẩm của đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu của thuyết minh đề cương: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo chuyên đề, hồ sơ nghiệm thu cơ sở, bản vẽ vàng câu cải tiến, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật khai thác nghề câu mực vàng và các tài liệu liên quan khác kèm theo.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến