Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay
 
ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm kiếm tìm những giá trị văn hóa tinh hoa của địa phương thể hiện được diện mạo của vùng đất và con người Hậu Giang mà trong quá trình phát triển có sự cải biến hoàn thiện theo thời gian; thu thập thông tin từ người dân tỉnh Hậu Giang về các nội dung liên quan đến văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của địa phương như: nhà cửa, giao thông, ăn uống, các dụng cụ sinh hoạt trong đời sống, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục và văn hóa giao tiếp của con người Hậu Giang, biên tập lại thành những bài viết theo từng chuyên đề riêng, sau đó hoàn chỉnh nội dung thành quyển sách.

Qua triển khai nhóm thực hiện đã đưa ra được những kết quả nghiên cứu quan trọng như sau:

- Từ văn hóa vật chất đến văn hóa đời sống tinh thần của cư dân tỉnh Hậu Giang xưa và nay đều mang tính hỗn dung văn hóa của cư dân nhiều nơi.

- Dung hợp để sáng tạo thành cái riêng của mình, từ đó hình thành một nền văn hóa mới, đó là nền văn hóa bản địa mang tính chất, đặc điểm của cư dân tỉnh Hậu Giang chứ không phải ai khác.

- Mặc dù nằm chung trong cái nôi văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng ở mọi tiểu loại văn hóa đều tìm thấy nét riêng mang tính chất của con người Hậu Giang.

- Xuất phát từ điều kiện kinh tế, xã hội của vùng đất non trẻ nên văn hóa Hậu Giang cũng còn non về độ tuổi so với các tỉnh, thành khác trong vùng, nhưng cũng từ đặc điểm này mà Hậu Giang có điều kiện tiếp thu nhiều nền văn hóa hiện đại để chọn lọc nhận vào những cái mới, cái tiến bộ, điều này thể hiện rõ qua văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo, lễ hội của cư dân Hậu Giang.

- Mang bản chất là nền văn hóa lúa nước, thiên về nông nghiệp ngay từ đầu hình thành và phát triển cho đến nay, cho nên những nét đẹp văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay đều hướng tới bản chất bình dị, mộc mạc của người dân Nam bộ.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 464 khách Trực tuyến