Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Cải tiến hệ thống họp trực tuyến của UBND tỉnh Hậu Giang”.
 
KS. Phạm Văn Tửu
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của dự án nhằm tiếp tục duy trì, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng âm thanh, hình ảnh như thiết kế ban đầu; đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngày càng nắm vững tính năng kỹ thuật của thiết bị, đảm bảo khắc phục, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời trong quá trình vận hành.

Qua triển khai dự án, nhóm thực hiện đã rút ra được một số công việc cụ thể như sau:

- Dự án cải tiến hệ thống họp trực tuyến tỉnh Hậu Giang nhằm nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mặt khác, dự án góp phần đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Hệ thống họp trực tuyến có thể triển khai nhiều hình thức hội họp phong phú như Hội nghị giao ban, triển khai chính sách, đào tạo, tập huấn cán bộ từ xa. Có thể lưu giữ toàn bộ nội dung cuộc họp, những cuộc họp với nội dung quan trọng có thể được lưu giữ mà không phải đầu tư thêm bất kỳ chi phí nào.

- Hệ thống trực tuyến có khả năng mở rộng đầu, cuối dễ dàng, điều này cũng có nghĩa là có thể mở rộng quy mô làm việc trực tuyến giữa các đơn vị.

- Trao đổi thông tin nhanh chóng, thuận tiện, nắm bắt thông tin chỉ đạo kịp thời thông qua họp, chỉ đạo trực tuyến giữa các điểm cầu cách xa về địa giới hành chính.

- Giảm thiểu chi phí đi lại, có thể nhanh chóng tổ chức cuộc họp, theo dõi được nhiều điểm cầu, mang lại khả năng tùy biến.

- Chất lượng dịch vụ ổn định, khả năng giao tiếp bằng âm thanh, hình ảnh đảm bảo thông tin liên tục, an toàn bảo mật đối với các cuộc họp.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến