Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng (thí điểm) mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (địa bàn thí điểm đường nối Vị Thanh - Cần Thơ)”
 
KS. Nguyễn Duy Tân
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang. Qua đó đề xuất xây dựng mô hình thí điểm (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) góp phần đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch của tỉnh Hậu Giang; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương khi tham gia khai thác, phát triển du lịch; đem lại nhiều lợi ích cho người dân, bộ mặt nông thôn phát triển theo xu hướng văn minh, ngành nghề nông thôn được đa dạng hóa.

Qua nghiên cứu đề tài, nhóm thực hiện đã rút ra được một số công việc cụ thể như sau:

- Đánh giá được thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang, qua đó đã xây dựng được mô hình du lịch nông nghiệp ở đường nối Vị Thanh - Cần Thơ góp phần đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch của tỉnh Hậu Giang.

- Đề tài đã xây dựng mô hình thí điểm hoàn chỉnh, dễ áp dụng, dễ nhân rộng ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, góp phần tạo việc làm, giao lưu văn hóa, tăng thu nhập cho người dân địa phương khi tham gia khai thác, phát triển du lịch.

- Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều lợi ích cho người dân, bộ mặt nông thôn phát triển theo xu hướng văn minh, hiện đại, ngành nghề nông thôn được đa dạng hóa, góp phần giữ vững các tiêu chí của xã nông thôn mới, làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là nông dân.

- Đề tài cũng đã nghiên cứu, thiết kế thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn cụ thể, có địa chỉ rõ ràng, có quy mô, các sản phẩm dịch vụ để cho du khách tham quan, trải nghiệm trên địa bàn xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (thuộc đường nối Vị Thanh - Cần Thơ).

- Kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn nghiên cứu nói riêng và cho du lịch Hậu Giang nói chung, đã chỉ rõ những địa bàn có thể nhân rộng và mang lại hiệu quả cho mô hình.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến