Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu biện pháp canh tác giảm thiểu thiệt hại sản xuất lúa ở vùng xâm nhập mặn tại Hậu Giang
 
ThS. Nguyễn Quốc Khương
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định diễn biến và mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến vùng canh tác lúa ở Long Mỹ - Hậu Giang; đánh giá ảnh hưởng của giai đoạn tưới mặn trên khả năng chịu mặn của giống lúa và tính chất đất; xác định biện pháp canh tác tổng hợp (bón phân Ca, chất điều hòa sinh trưởng brassinosteroids, giống) trong nâng cao khả năng chống chịu mặn của lúa; đề xuất mô hình tưới phù hợp, hạn chế mặn hóa của đất và duy trì năng suất lúa cho vùng nghiên cứu.
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Ảnh hưởng của các giai đoạn tưới mặn: 10-45, 10-65 và 10-45 + 45-65 ngày sau sạ (NSS) gây thiệt hại cho cây lúa, làm giảm chiều cao, số chồi, các thành phần năng suất và năng suất. Tưới mặn 5‰ đưa đến làm giảm số hạt chắc trên bông, trọng lượng 1.000 hạt từ đó làm giảm năng suất lúa. Trong các giống được thử nghiệm thì giống lúa MTL547 có hàm lượng proline tích lũy trong cây lúa khi tưới mặn cao nhất. Năng suất lúa ít bị thiệt hại khi tưới mặn là giống lúa OM 5451.

- Sử dụng OM 5451 kết hợp với bón vôi và phun KNO3 cho vùng đất nhiễm mặn trồng lúa Long Mỹ đã làm giảm thiệt hại do mặn gây ra với cây lúa nhờ duy trì tốt số bông trên mét vuông, số hạt chắc/bông và năng suất lúa. Xử lý các hợp chất chống chịu mặn kết hợp bón vôi chưa dẫn đến sự khác biệt về hàm lượng các cation trao đổi trong đất.

- Mô phỏng xử lý mặn ở giai đoạn 1-25 NSS cho năng suất tốt hơn so với xử lý mặn ở các giai đoạn khác, năng suất lúa chỉ giảm 2% - 6% so với không xử lý mặn. Mô phỏng tưới mặn trong giai đoạn từ 10-65 NSS thì tác động mặn làm giảm năng suất nhiều nhất, giảm 15% - 17% năng suất so với không xử lý mặn.

- Kết quả ước đoán tưới các nồng độ mặn (2, 3, 4 và 5‰) trên năng suất lúa trồng ở Long Mỹ cho thấy năng suất lúa giảm càng mạnh khi xử lý ở nồng độ mặn càng cao, xử lý mặn ở nồng độ 2‰ và 5‰ cho năng suất lúa ước đoán là 4,6 tấn/ha và 3,7 tấn/ha.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến