Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nâng cao khả năng cạnh tranh của các hợp tác xã sản xuất lúa giống trong vùng lúa chất lượng tỉnh Hậu Giang
 
ThS. Trần Nghĩa Bình
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hợp tác xã sản xuất lúa giống trong tỉnh như: cải thiện chất lượng lúa giống, nhân rộng những giống lúa mới, giảm giá thành, định ra giá bán cạnh tranh, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động marketing (cải tiến bao bì, nhãn mác, đăng ký chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị); chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất giống, kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm để cải thiện năng suất, chất lượng và nâng cao thu nhập cho nông dân, xã viên hợp tác xã; xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất và cung cấp hạt giống lúa cấp xác nhận chất lượng tại địa phương. Tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp phong trào hợp tác xã trong tỉnh phát triển mạnh góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới và cánh đồng mẫu lớn của tỉnh; giải quyết tình trạng thiếu giống hiện nay của nông dân trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả sau:

- 03 HTX cải tiến trang thiết bị tiên tiến, phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất giống; áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất giống mới để nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng được hệ thống cung ứng sản phẩm đầu vào - đầu ra trong sản xuất giống lúa; in ấn bao bì và quảng bá được thương hiệu sản phẩm trên thị trường;

- Ban quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên, người lao động trong 3 HTX với trên 150 người được tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức trong sản xuất giống lúa;

- 03 HTX sản xuất giống lúa với tổng diện tích sản xuất 90ha, trong 3 năm đã đạt được 3780 tấn lúa giống cấp xác nhận;

- 90ha diện tích sản xuất được kiểm định chất lượng ngoài đồng và 9 mẫu giống được kiểm nghiệm chất lượng.

- Chất lượng hạt giống của HTX sản xuất ra ở cấp xác nhận đạt tiêu chuẩn QCVN 01-54:2011, năng suất lúa tăng 10% do sử dụng giống chất lượng.

- Giảm chi phí sản xuất khoảng 15% do ứng dụng trang thiết bị, quy trình kỹ thuật để cải tiến sản xuất. Bà con nông dân được hưởng lợi trực tiếp, nông dân mua giống dễ dàng hơn với giá rẻ hơn so với thị trường.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến