Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá hiệu quả hệ thống lọc nước giếng khoan cải tiến ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
 
KS. Nguyễn Văn Lòng
 
2017
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước giếng khoan của hệ thống lọc cải tiến; đánh giá hiệu quả kinh tế, sự chấp nhận của người dân và khả năng nhân rộng của hệ thống.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống lọc nước giếng khoan cải tiến với hiệu quả lọc cao, có khả năng xử lý tốt các chỉ tiêu như: màu sắc, độ đục, hàm lượng sắt, hàm lượng amoni… tận dụng được các giếng khoan có chất lượng nước kém mà người dân không sử dụng được, khi lắp đặt hệ thống này sẽ giải quyết được chất lượng nguồn nước để người dân có thể an tâm sử dụng trong sinh hoạt, đồng thời giảm bớt giếng không sử dụng được do chất lượng nước kém, hư hỏng bỏ đi nhưng không trám lấp làm ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm.

Ngoài ra hệ thống lọc nước giếng khoan cải tiến ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang còn cho thấy hiệu quả lọc cao, tiện ích, giá thành thấp… có thể áp dụng cho các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến