Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tuyển chọn và phát triển giống mè có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở tỉnh Đồng Tháp
 
Ks.Nguyễn Thị Hoài Trâm
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
 
 
 
Đạt
 

Kết quả đề tài đã thu thập 100 mẫu giống mè từ trong và ngoài nước; xác định được chọn được một số giống có tiềm năng năng suất cao như: VV8, VV12, VV16, VĐ3, VĐ13, VĐ 30; tại 03 huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Tân Hồng nhóm thực hiện đã chọn được một số giống ưu tú như: VV12, VV26, VĐ3, VĐ 30, và nhóm nghiên cứu chọn được hai giống mè phù hợp trồng tại 3 huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Tân Hồng là VV12, VĐ3 và đưa ra được các biện pháp canh tác như:

- Giống VĐ 3 mật độ trồng phù hợp là 40 cây/m2; VV12 mật độ 35 cây/m2.

- Lượng phân bón phù hợp 90N: 60P2O5; 90K2O

- Thời điểm xử lý thuốc phòng trừ bệnh chết cây con thích hợp nhất là phun thuốc ở giai đoạn 14 ngày sau gieo

- Thời điểm xử lý thuốc phòng trừ bệnh héo xanh do nấm thích hợp nhất ở giai đoạn 35 ngày sau gieo

- Thời điểm xử lý thuốc phòng trừ sâu ăn lá thích hợp nhất ở giai đoạn 45 ngày sau gieo

- Sử dụng thiết bị đẩy tay gieo hạt làm giảm chi phí đầu tư, đồng thời làm tăng năng suất mang lại hiệu quả kinh tế, lãi thuần tăng 23,1%.

- Sản xuất hai giống mè đen, mè vàng đạt năng suất cao từ 1,37-1,56 tấn/ha (VĐ3) và từ 1,42-1,63 tấn/ha (VV12),…

Ngoài ra, đề tài xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống mè VD93 và quy trình kỹ thuật sản xuất giống mè VV12

Bên cạnh đó, chủ nhiệm đề tài sẽ bàn giao dòng từ F4 và dòng triển vọng cho địa phương. Nguồn gen 100 bộ giống sẽ giữ tại viện và cam kết chuyển giao khi địa phương có nhu cầu.

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến