Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Lịch sử truyền thống Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (1947 - 2015)
 
Lê Minh Giàu
 
8/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Trung bình
 

đề tài đã sử dụng 3 phương pháp chủ yếu như: phương pháp lịch sử (tiếp cận với hiện tượng lịch sử bằng nguồn tư liệu thành văn và tư liệu “sống” để sưu tầm hệ thống sự kiện lịch sử của trường); phương pháp logic (tư duy khái quát, phân tích các sự kiện lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của trường để rút ra những bài học kinh nghiệm); phương pháp chuyên gia (thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo để từ đó lựa chọn ý kiến tối ưu phục vụ cho công tác biên soạn lịch sử truyền thống của trường).
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến