Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Lịch sử truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, giai đoạn 1948 - 2013.
 
Lâm Tấn Hòa,
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
 
 
Khá
 

Nội dung chính của đề tài gồm 6 phần: Sự ra đời và hoạt động của Ban Tuyên huấn (Tuyên giáo) Tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (10/1948 - 7/1984); Hoạt động của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Sóc Trăng trong thời kỳ chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và âm mưu bình định lấn chiếm của địch, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Sóc Trăng (1969 - 30/4/1975); Hoạt động của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Sóc Trăng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thời kỳ sát nhập thành tỉnh Hậu Giang (5/1975-1991); Hoạt động Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Sóc Trăng từ khi tái lập tỉnh đến 2013 (1992 - 2013); Truyền thống, những bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến