Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá thực trạng ô nhiễm vi sinh vật trên sản phẩm thịt của các CSGM tập trung và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm các CSGM gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An
 
Bác sĩ Thú y Phan Ngọc Châu
 
9/2017
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Long An
 
 
 
Đạt
 

Đề tài thực hiện điều tra thực trạng về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và quản lý của các Cơ sở giết mổ tập trung bằng phương pháp đánh giá trực tiếp và phiếu điều tra; đồng thời tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm mức độ vấy nhiễm vi sinh trực tiếp trên sản phẩm thịt sau giết mổ và gián tiếp qua nguồn nước sử dụng, bề mặt dụng cụ giết mổ nhằm phân tích đánh giá các yếu tố hạn chế, tồn tại. Từ đó đề xuất các biện pháp về công tác quản lý và kỹ thuật nhằm nâng cao điều kiện vệ sinh, hạn chế các tác nhân gây vấy nhiễm vi sinh trên sản phẩm thịt trong quá trình giết mổ theo hướng đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy:

Qua phân tích kết quả điều tra khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, phương tiện và cách thức quản lý của các Cơ sở giết mổ và kết quả xét nghiệm vi sinh trên thịt, nước sử dụng và bề mặt dụng cụ và cho thấy là thực trạng hoạt động của các Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong tỉnh hiện nay chưa đạt yêu cầu, các mối nguy cơ, rủi ro vấy nhiễm vi sinh trên thịt ở mức khá cao và phổ biến.

Đề tài cũng đã xây dựng các nội dung cơ bản về giải pháp kỹ thuật trong xây dựng, vận hành Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và giải pháp quản lý nhà nước đối với Cơ sở giết mổ bao gồm những giải pháp toàn diện và những giải pháp trước mắt trong giai đoạn hiện nay, xây dựng quy trình giết mổ cho từng đối tượng heo, trâu bò và gia cầm.

Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu

Việc kết hợp giữa đánh giá thực trạng giết mổ, tình trạng vệ sinh thú y kết hợp với kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật mẫu thịt và các yếu tố liên quan tạo nên một đánh giá tương đối toàn diện về hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An, góp phần thông tin dữ liệu cho các hoạt động nghiên cứu liên quan khác tại địa phương và trong nước.

Ý nghĩa tực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học

- Đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: Trên cơ sở đánh giá tình trạng vệ sinh thú y với các chỉ tiêu đánh giá cụ thể và kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trên sản phẩm thịt sau giết mổ, nước sử dụng và bề mặt dụng cụ giết mổ, cơ sở sẽ có những điều chỉnh, cải tiến nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh thú y của cơ sở, hướng tới cải thiện tình trạng ô nhiễm vi sinh vật trên sản phẩm thịt sau giết mổ.

- Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Đánh giá toàn diện và cụ thể về tình trạng vệ sinh thú y các Cơ sở giết mổ trong tỉnh và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên sản phẩm thịt sau giết mổ trước khi cung cấp ra thịt trường tiêu thụ. Trên cơ đó, có những định hướng, điều chỉnh phù hợp đối với các Cơ sở giết mổ trong quá trình quản lý, hướng dẫn Cơ sở giết mổ khi nâng cấp, di dời, xây mới.

- Kết quả đề tài sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý có liên quan (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có những chủ trương, chính sách, quy định cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý Cơ sở giết mổ, đưa đảm bảo sản phẩm động vật sạch, an toàn đến tay người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe con người.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến