Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thử nghiệm mô hình nuôi ong dú (Stingless Bee) quy mô hộ gia đình tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
 
KS.CNTY. Hồ Nhật Luân
 
7/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mộc hóa
 
 
 
Đạt
 

Đề tài thử nghiệm mô hình nuôi ong dú tại 03 hộ gia đình của huyện Mộc Hóa, số lượng ông ban đầu là 18 thùng (5-6kg/thùng). Đến nay, đề tài đã được nghiệm thu và đạt được một số kết quả sau:
Đưa ra được quy trình nuôi ong dú quy mô hộ gia đình phù hợp với sinh thái và điều kiện tự nhiên của địa phương.

Giống ong dú thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt phù hợp với điều kiện nuôi của địa phương.

Tính sản xuất (tách đàn) của ong dú khi nuôi trong vườn nhà khá tốt.

Tỉ lệ sống của ong dú đạt 100%.

Mang lại lợi nhuận cho người dân khá cao nên được người dân nhiệt tình ủng hộ.
Qua mô hình, bước đầu người dân đã tiếp cận được quy trình nuôi ong dú theo hướng thân thiện môi trường, được trao đổi học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu kỹ thuật mới để có thể tự áp dụng mô hình nuôi trên quy mô rộng./.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến