Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng và béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi và các yếu tố liên quan tại huyện Cần Đước – tỉnh Long An năm 2016
 
BS Lê Thị Diệu Hân
 
7/2017
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Trung tâm Y tế huyện Cần Đước
 
 
 
Đạt
 

đề tài “Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng và béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi và các yếu tố liên quan tại huyện Cần Đước – tỉnh Long An năm 2016” nhằm tìm hiểu, xác định lại tình trạng suy dinh dưỡng – béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi mà tỷ lệ của nó mang tính thuyết phục nhất, đồng thời tìm ra các yếu tố liên quan để có biện pháp can thiệp kịp thời từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD), giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời để có những số liệu tương đối khoa học nhằm giúp các cấp lãnh đạo xây dựng các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội huyện nhà một cách khả thi nhất cũng như góp phần thực hiện thành công Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở Huyện, tỉnh và trên toàn quốc.
Sau quá trình nghiên cứu tỷ lệ SDD – béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cần Đước – tỉnh Long An , Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra đươc một số kết luận như sau:

Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi trong nghiên cứu ở mức thấp

Tỷ lệ thừa cân – béo phì là 7,54%: nhóm tuổi dưới 2 có tỷ lệ SDD cao nhất, nhóm tuổi dưới 4 có tỷ lệ trẻ thừa cân – béo phì cao nhất; ở thể thấp còi, tỷ lệ SDD trẻ gái cao hơn trẻ trai. ở mức độ cân nặng theo tuổi, trẻ trai dễ thừa cân – béo phì hơn trẻ gái.

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng SDD – béo phì: giới tính, kinh tế hộ gia đình, trình độ học vấn người nuôi dưỡng và cách sanh.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng trẻ: bú sớm sau sanh, bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, cai sữa và ăn bổ sung, kiến thức dinh dưỡng của bà mẹ khi mang thai và bệnh tật.
Kết quả đề tài còn cho chúng ta thấy được, đầu tư cho công tác phòng chống SDD – béo phì chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế, xã hội, bởi đó là sự đầu tư xây dựng nguồn lực quan trọng nhất – nguồn lực con người, nguồn lực có vai trò quyết định sự phát triển của đất nước. Ngoài ra, đầu tư cho công tác phòng chống SDD – béo phì ở trẻ em còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bởi đó chính là sự đầu tư cho những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần phát triển giống nòi. Để thực hiện mục tiêu cao đẹp trên, trong điều kiện đất nước còn nghèo, nguồn lực có hạn, thì việc triển khai đồng bộ các giải pháp là phương thức hiệu quả nhất góp phần giảm tỷ lệ SDD – béo phì nói chung và SDD – béo phì ở trẻ em nói riêng.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến