Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thiết bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang tỉnh Long An
 
Đại tá Trần văn Trai và Đại úy Huỳnh Huy Cường
 
5/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An
 
 
 
Đạt
 

Để phục vụ hoạt động sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang cấp tỉnh cần rất nhiều trang thiết bị khác nhau tuỳ theo đối tượng đơn vị chủ lực, lực lượng quận huyện, dân quân du kích. Tuy nhiên, trong hoạt động sẵn sàng chiến đấu thì công tác điều hành chỉ huy tác chiến có vai trò quan trọng và quyết định ở tất cả các cấp, các đối tượng. Các thiết bị hỗ trợ điều hành chỉ huy tác chiến là lọai thiết bị kỹ thuật đặc thù, được trang bị và vận hành dựa vào các yếu tố sau: Phương án tổ chức tác chiến đơn vị; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật có tại đơn vị; Khả năng làm chủ trang bị và khai thác thiết bị của sỹ quan; Khả năng đầu tư trang bị; Thế nên việc áp dụng mô hình thiết bị hiện có tại quân khu là không phù hợp. Chính vì thế đề tài thực hiện nhằm mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Long An; thực trạng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nói chung, khoa học và công nghệ quân sự nói riêng, để nghiên cứu xây dựng hệ thống thiết bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Long An, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện và chỉ huy bộ đội, hiện đại hóa Sở chỉ huy, từng bước xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy và hiện đại.

Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

*Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu

- Góp phần tạo ra một loại sản phẩm KHCN mới phục vụ cho công tác huấn luyện và tự động hóa chỉ huy cho lực lượng vũ trang địa phương.

- Về mặt khoa học và công nghệ, kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa chỉ huy - một lĩnh vực hết sức quan trọng và đang được quan tâm trong thời gian gần đây. Sản phẩm của đề tài sẽ được thiết kế theo hướng mở và mô đun hóa cao cả phần cứng lẫn phần mềm để dễ dàng mở rộng, phát triển, ứng dụng khác.

- Về mặt đào tạo, kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các cán bộ nghiên cứu hiểu rõ hơn thực trạng các đơn vị chiến đấu về quy trình điều hành chỉ huy bộ đội, hiện trạng trang bị và nhu cầu thiết bị, qua đó sẽ trưởng thành và đề xuất các vấn đề sát với thực tế các đơn vị. Đối với cán bộ các đơn vị, qua việc phối hợp thực hiện đề tài và triển khai thử nghiệm các thiết bị sẽ giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, hiểu biết về năng lực các đơn vị nghiên cứu và mạnh dạn đề xuất cũng như nắm bắt các các thiết bị công nghệ mới phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

* Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học.

- Góp phần "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo", nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác huấn luyện.

- Về chính sách và phát triển kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu sẽ cổ vũ cho phong trào nghiên cứu chế tạo các sản phẩm "Made in Vietnam", góp phần tiết kiệm ngoại tệ, đồng thời sản phẩm đề tài khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giữ vững hòa bình giúp đất nước phát triển ổn định.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến