Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát tần suất, đặc điểm và tình hình điều trị chấn thương tại các bệnh viện tỉnh Long An
 
TS.BS. Võ Thị Dễ. và BS.CKII. Nguyễn Quốc Doanh
 
3/2017
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Sở Y tế tỉnh Long An
 
 
 
Xuất sắc
 

Chấn thương là một trong các vấn đề sức khoẻ quan trọng hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều quan tâm, trong đó có Việt Nam. Chấn tương chiếm 16% gánh nặng bệnh tất trên toàn thế giới, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở những nước đang phát triển. Nhằm nắm được thực trạng tình hình chấn thương và điều trị chấn thương các Bệnh viện tỉnh Long An từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng điều trị chấn thương, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng việc thực hiện đề tài: "Khảo sát tần suất, đặc điểm và tình hình điều trị chấn thương tại các bệnh viện tỉnh Long An" là rất cần thiết.

Đề thực hiện nhằm mục tiêu: Xác định tần suất và đặc điểm chấn thương điều trị tại các bệnh viện tỉnh Long An; thực trạng về nguồn nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất của các bệnh viện có liên quan. Đánh giá kết quả và điều trị chấn thương tại các bệnh viện tỉnh Long An về mặt sức khoẻ thể chất, mức độ hài lòng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị chấn thương.

Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã cho thấy được mô hình bệnh tật về chấn thương cụ thể của tỉnh, cũng như tỉ lệ thương vong nhằm có giải pháp hữu hiệu trong việc hoạch định chính sách, kế hoạch chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tỉnh cũng như khả năng đáp ứng về nguồn lực điều trị chấn thương của các bệnh viện, mức độ hài lòng của bệnh nhân, từ đó có kế hoạch đào tạo con người, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiệt bị y tế cho các bệnh viện. Góp phần phân tuyến điều trị chấn thương phù hợp hơn theo khả năng các tuyến và kế hoạch hổ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện, nâng cao chất lượng điều trị chấn thương ngay từ tuyến cơ sở.

Nghiên cứu cũng cho thấy những nguyên nhân chấn thương thường gặp trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần cho các nhà quản lý và người dân có quan tâm hướng tới các giải pháp ngăn ngừa và cách xử lý ban đầu khi bị chấn thương.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 10 khách Trực tuyến