Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang
 
PGS.TS. Dương Văn Viện
 
8/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
 
 
 
Xuất sắc
 

Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là các trạm bơm phụ trách cho các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang gồm các vùng trồng lúa, cây ăn trái, trồng khóm ở các khu vực chịu ảnh hưởng khác nhau về nguồn nước như khu vực ngập lũ, khu vực ngọt hóa... Phạm vi nghiên cứu là các vùng sản xuất chính của tỉnh Tiền Giang.

Sau một thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau:

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề có liên quan khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ ở tỉnh Tiền Giang. Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khống chế mực nước tưới và tiêu trong khu vực phụ trách của trạm bơm.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu về mực nước tại các khu vực, xây dựng được tương quan về mực nước theo các mùa trong hệ thống kênh rạch chính, vẽ được bản đồ ngập úng, xâm nhập mặn theo thời gian và không gian trong tỉnh giúp cho việc hoạch định kế hoạch sản xuất, rà soát các quy hoạch. Đây là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho thiết kế trạm bơm trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

- Chỉ ra cơ sở khoa học, xác định diện tích khu vực phụ trách tối ưu để đề xuất quy mô hợp lý của trạm bơm vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, giúp cho việc ra quyết định khi lựa chọn quy mô trạm bơm điện vừa và nhỏ cho các vùng sản xuất

- Thiết kế 03 mô hình trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở 03 vùng sinh thái chính của tỉnh, qua đó tính dự toán xây dựng cho các trạm bơm, là căn cứ giúp địa phương có cơ sở ước lượng kinh phí cần thiết khi xây dựng trạm bơm điện vừa và nhỏ. Mặt khác, từ các mô hình này có thể nhân rộng, áp dụng cho các vùng khác trong tỉnh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 25 khách Trực tuyến