Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Lịch sử 30 năm kháng chiến của Lực lượng Vũ trang Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)
 
Đặng Thanh Nhanh
 
4/2016)
 
Văn hóa xã hội
 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng.
 
 
 
Khá
 

Vùng đất, con người và sự ra đời của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành. Lực lượng vũ trang huyện Châu Thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (9/1945-7/1954). Đẩy mạnh chiến tranh nhân dân góp phần làm thất bại chiến lược “chiến tranh đơn phương”, “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (1954-1968). Vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, tiến tới tổng tiến công nổi dậy (1969-30/4/1975)
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến