Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Kiến trúc đình, chùa của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng (1860 – 2014)
 
Trịnh Công Lý
 
1/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Hội Khoa học Lịch sử Sóc Trăng
 
 
 
Khá
 

Nghiên cứu sự xuất hiện, phát triển hệ thống kiến trúc đình, chùa của người Kinh trong tỉnh từ năm 1860 đến 2014. Bổ sung và hoàn chỉnh một số khái niệm về đình, chùa và miếu ở tỉnh Sóc Trăng. Sự xuất hiện, phát triển kiến trúc đình, chùa người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng. Mô tả nghệ thuật kiến trúc đình, chùa của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng từ năm 1860 đến năm 2014. Những khác biệt của kiến trúc độc đáo của đình, chùa của người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng so với một số tỉnh, thành khác trong nước. Nêu rõ các giá trị về mặt nghệ thuật, giá trị về tinh thần của đình, chùa đối với người Kinh và cộng đồng. Mối giao thoa giữa kiến trúc đình, chùa người Kinh với đình, chùa người Hoa và người Khmer. Giải pháp giữ gìn tôn tạo, phát triển và phát huy nghệ thuật kiến trúc đình, chùa của người Kinh trong tỉnh Sóc Trăng, góp phần phục vụ đời sống tâm linh, tín ngưỡng và hoạt động du lịch của tỉnh
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến