Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình sản xuất rau trong nhà lưới dạng hở tại Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Tiệp Khắc
 
11/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Đề tài:"Xây dựng mô hình sản xuất rau trong nhà lưới dạng hở tại Vĩnh Long" nhằm xây dựng một hệ thống nhà lưới thích hợp, công nghệ tưới phun, dễ sử dụng đối với nông dân, giảm thiểu công lao động và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác rau màu trong tỉnh
 
20180521015706_VLG.CS006.2017-0000143.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến