Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Vĩnh Long
 
CN.Nguyễn Phi Hùng
 
12/2016
 
Văn hóa xã hội
 
Ban Thi Đua- Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long
 
Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Đề tài có cách tiếp cận hệ thống để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Cách tiếp cận hệ thống là đi từ cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho đến phân tích các vấn đề bất cập trong thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Vĩnh Long, tìm ra các nguyên nhân và các nhân tố quyết định, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục
 
20180522025147_VLG.CS011.2017-0000148.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến