Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nấm bào ngư tại tỉnh Vĩnh Long
 
ThS.Trương Thị Hoàng Oanh
 
03/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp đề ra những giải pháp nhằm làm cơ sở cho các tác nhân trong kênh tiêu thụ nấm bào ngư và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phát triển ngành hàng, tao thêm việc làm cho những người tham gia trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ nấm bào ngư
 
20180522072728_VLG.CS012.2017-0000149.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến