Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế đến hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn quy mô nông hộ
 
ThS. Quách Thị Thanh Tâm
 
02/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của các mức độ bổ sung trùn quế vào khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và chất lượng thân thịt của 250 gà Ta Gò Công. Kết quả thí nghiệm cho thấy khẩu phần 30% trùn quế - 70% lúa có thể áp dụng vào thực tế sản xuất để giảm thấp chi phí thức ăn tăng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà thả vườn quy mô nông hộ.
 
20180522080122_VLG.CS025.2017-0000162.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến