Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp nâng cao giáo dục phẩm chất học sinh ở bậc tiểu học
 
Trương Kim Thoa
 
09/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Mang Thít
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long
 
 
 

Đề tài nghiên cứu thực trạng giáo dục phẩm chất học sinh ở bậc tiểu học và tìm ra những hạn chế, thiếu sót. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục phẩm chất học sinh ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Mang Thít trong thời gian tới là hết sức cấp thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn.
 
20180523021424_VLG.CS027.2017-0000164.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến