Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Hệ thống lưu trữ, chia sẽ dữ liệu tập trung qua LDAP
 
KS. Bành Quốc Hữu
 
04/2017
 
Công nghệ thông tin
 
Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Khảo sát, đánh giá các nội dung về quy trình nghiệp vụ các phòng ban, hạ tầng kỹ thuật CNTT, các ứng dụng CNTT tại cơ quan và yêu cầu của người dùng đối với việc triển khai ứng dụng mới. Qua đó, nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế và đưa ra các giải pháp thực hiện đề tài
 
20180523022236_VLG.CS028.2017-0000165.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến