Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phần mềm tác nghiệp điều hành phục vụ báo cáo CNTT toàn tỉnh
 
ThS. Đoàn Hồng Hạnh
 
04/2017
 
Công nghệ thông tin
 
Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Kết quả đề tài đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu tập trung, giúp rút ngắn báo cáo, tập hợp báo cáo, phục vụ kịp thời số liệu theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông. Góp phần nâng cao ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động, giảm chi phí hoạt động. Nâng cao nhận thức về việc tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung cho CCVC.
 
20180523023604_VLG.CS029.2017-0000166.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến