Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phần mềm dịch vụ trực tuyến thư điện tử tỉnh và tên miền
 
ThS. Đoàn Hồng Hạnh
 
04/2017
 
Công nghệ thông tin
 
Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Kết quả đề tài là: truy cập phần mềm vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu tập trung, giúp rút ngắn thời gian cấp mới, thay đổi, xóa hệ thống thư điện tử và cấp mới tên miền vì phần mềm hỗ trợ trực tuyến. Giúp lãnh đạo điều hành công việc tốt hơn và góp phần quản lý số liệu nhất quán và hiệu quả
 
20180523025533_VLG.CS030.2017-0000167.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 18 khách Trực tuyến